Sirene Cup

  

WELCOME AT SIRENE CUP - OSTEND

 

 

 FR EN -  DE  -                                        

  15 + 16 april 2017 : 16° editie !

Een voorwoord van de Oostendse Schepen van Sport
 

Beste voetballiefhebber,

Oostende is een bruisende sportstad!  Het komende jaar zelfs dé Europese Sportstad !

Er is topsport met nationale hoofdklassers en deelnames aan internationale competities; individuele topsporters die scoren en presteren op nationaal en internationaal niveau; teams en individuele sporters die wekelijks op provinciaal en regionaal competitieniveau het beste van zichzelf geven. Bovendien is er een ruim aanbod aan recreatiesport voor iedereen, jong en oud, overdag en ‘s avonds.

Waar we kunnen, promoten we als gemeente het belang van sporten. Dat je moet bewegen, staat buiten kijf. Het is niet alleen gezond, maar aan samen actief bezig te zijn met sport kun je ook ontzettend veel plezier beleven!

Dit internationale voetbaltoernooi, dat al weer voor de 16de  keer hier in Oostende plaatsvindt, is een goed voorbeeld van hoe de sport in Oostende wordt beleefd. Met alle aanwezige creativiteit en organisatietalent hebben de vrijwilligers van KV Oostende en Euro-Sportring ook dit jaar weer laten zien wat een goede samenwerking tot stand kan brengen. Vol enthousiasme hebben zij ervoor gezorgd dat zo’n 2000 voetballers uit 6  verschillende landen samen plezier kunnen beleven aan hun sport en de strijd om de Sirene Cup. De organisatie, en met hen nog allerlei andere organisaties in de stad, heeft er alles aan gedaan om de deelnemers een gezellig toernooi te bezorgen en een plezierig verblijf hier in Oostende.

Ik wens het bestuur en de vrijwilligers van KV Oostende en Euro-Sportring en alle deelnemende teams een supergeslaagde Sirene Cup.

Veel succes!

Arne Deblauwe

Schepen van Sport Oostende


Een voorwoord van het organiserende comité.

Hallo voetballiefhebbend Europa,

Welkom op de website van de "SIRENE-CUP" , een Paastornooi met internationale uitstraling,   We zullen u met open armen verwelkomen en wegwijs maken aan de Belgische Kust.    Omdat foto's vaak meer zeggen dan 1000 woorden, kun je beter als de bliksem alle sfeerfoto's bekijken!

  

Prijsuitreiking

 

Deze website zal u ten gepaste tijde extra info geven ...

De voorbereiding draait op volle toeren!   De sterke punten van de vorige jaren worden behouden en de werkpunten van vorig jaar weggewerkt.  Nieuwe partners worden aangetrokken om u extra producten te kunnen aanbieden. 

De jarenlange ervaring, brengt ons er toe dat ieder zijn taak kent en we ons (nog meer) kunnen toespitsen op de details.  Je kan er van op aan dat we met ons team er alles aan doen om u een mooie tijd te bezorgen!

Peter Deseyn


 

 Welkom in Oostende bij de 16e editie van de Sirene Cup!

Beste sportvrienden,

Het doet me veel plezier namens het bestuur en de directie van de Stichting Euro-Sportring alle teams bij de Sirene Cup te verwelkomen. Ik hoop dat de deelnemers zullen genieten van hun verblijf aan de Belgische Kust en dat ze een bijdrage zullen leveren aan een sportieve sfeer op en rond de sportvelden.

Bij deze wil ik tevens de leden van het organisatie comité van de Sirene Cup, het bestuur van K.V. Oostende en de Stad Oostende, bedanken voor hun inzet om dit evenement mogelijk te maken.

Ik wens iedereen een geweldig fijne tijd en veel succes toe!

Gerhard Aigner  - Zwitserland

Voorzitter Stichting Euro-Sportring

Erelid UEFA

 


 Bienvenus à  Ostende pour l’16ième édition de Sirene Cup

Chers amis sportifs,

C'est au nom du Comité Directeur de la fondation Euro-Sport­ring, que je souhaite avec grand plaisir la bienvenue à tou­tes les équipes prése­ntes. J'espère que tous les partici­pants passent un séjour agréable à Oostende et qu'ils contribu­ent à l'esprit d'amitié internationale.

C'est par cette voie que je veux remercier les membres du comité d'organisation de Sirene Cup, Le Comité Directeur de K.V. Ostende et ainsi que la municipa­lité de Ostende pour avoir permis à ce tournoi de figurer sur le programme d'Euro-Sportring.

Je vous souhaite beau­coup de succès et quelques jours inoubliables!

Gerhard Aigner - Suisse

Président de Euro-Sportring

Membre d’honneur de l’UEFA

 


 

Welcome to the website of the Sirene Cup !

Already for the16th time we are organizing this Easter Tournament.  Every year we're improving the tournament.  In 2017 we hope to offer you a wifi hotspot ... 

Once you've come to play in Ostend, you'll want to come back.  For sure !

Ostend is a cosmopolitan city with a rich history.  We're sure that you'll explore the city, which offers lots of special shops, pubs and restaurants.

Our team has a lot of experience, but the one thing that we are very proud of in Flanders is : our hospitality.  We give the best of us, for your smile !

Best regards and hope to see you and your team soon!  
 

Marc Ducheyne / Peter Deseyn  > Euro-Sportring


Welcome to Ostend at the 16th edition of the Sirene Cup!

Dear Sport friends,

It gives me great pleasure to welcome all teams on behalf of the Board and the management of the Euro-Sportring Foundation. I hope that the participants will enjoy their stay in Ostend and that they will contribute to the spirit of international sportsmanship.

From this place, I would like to thank the members of the organizing committee of the Sirene Cup, the Board of K.V. Ostend and the municipalities of Ostend for making this event possible.

I wish everybody a great time and every success!

Gerhard Aigner - Switzerland

Chairman  Euro-Sportring Foundation

Honorary member UEFA

 


 Wilkommen in Oostende bei der 16. Ausgabe des Sirene Cup!

Liebe Sportfreunde,

Ich freue mich sehr, im Namen von Vorstand und Direktion der Stiftung

Euro-Sportring alle Mannschaften beim Sirene Cup willkommen heißen zu können. Ich hoffe, dass die Teilnehmer ihren Aufenthalt in Oostende genießen und dass sie ihren Teil beitragen können zu einer sportlichen Atmosphäre rund um die Spielfelder.

Ich bedanke mich zugleich bei den Mitgliedern des Organisationskomitees des Sirene Cup, beim Vorstand des K.V.Oostende sowie der Gemeinde von Oostende für den Einsatz, der dieses Ereignis möglich macht.

Wir wünschen allen Beteiligten eine schöne Zeit und viel Erfolg!

Gerhard Aigner - Schweiz

Vorstandsvorsitzender Stiftung Euro-Sportring

Ehrenmitglied der UEFA